База знаний

Шаруашылық жүргізуші субъектілерді анықтау критерийлері

Шаруашылық жүргізуші субъектінің мәртебесін анықтайтын параметрлер Кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесіне мыналар әсер етеді: — жұмысшылардың орташа жылдық саны; — орташа жылдық табыс; — кейбір жағдайларда — әрекеттер. Кәсіпкерлік субъектісі қызметкерлерінің орташа жылдық саны барлық қызметкерлерді, оның ішінде осы субъектінің филиалдарының, өкілдіктерінің және басқа да оқшауланған бөлімшелерінің қызметкерлерін, сондай-ақ дара кәсіпкердің өзін ескере отырып айқындалады (Кәсіпкерлік кодекстің 24-бабының 2-тармағы). ). Орташа жылдық табыс – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес патент немесе оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын кәсіпкерлік субъектілерінің соңғы үш жылдағы жиынтық жылдық табысының немесе табысының сомасы; үшке бөлінеді (Кәсіпкерлік кодекстің 24-бабының 2-тармағы). Микро-шағын, орта және ірі бизнес субъектілерінің арасындағы айырмашылықтар Жеке кәсіпкерлік субъектісін Кәсіпкерлік кодекстің 24-бабының 3-6-тармақтарында белгіленген төрт санаттың біріне ғана жатқызуға болады. Микрокәсіпкерлік субъектілері болып табылады — жеке кәсіпкерлікпен айналысатын шағын кәсіпкерлік субъектілері: — қызметкерлердің орташа жылдық саны 15 адамнан аспайтын болса — немесе тиісті қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қолданыстағы айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) 30 000 еселенген мөлшерінен аспайтын орташа жылдық табыс. (Кәсіпкерлік кодекстің 24-бабының 3-тармағы). Шағын кәсіпорындар кіреді — жеке кәсіпкерлер мен кәсіпкерлікпен айналысатын заңды тұлғалар: — қызметкерлердің орташа жылдық саны 100 адамнан аспайтын болса — және орташа жылдық табыс АЕК 300 000 еседен аспайды. (Кәсіпкерлік кодекстің 24-бабының 3-тармағы). Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi жеке кәсiпкерлер
Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.