Салық есептілігін ұсынуды тоқтату тұралы

Мемлекеттік кірістер комитетінде салық есептілігін ұсынуды тоқтата тұру (қайта бастау) тәртібі туралы түсіндірді Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 213-бабының 1-тармағына сәйкес салық төлеушінің салық өтініші негізінде салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұруға, салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімін ұзартуға немесе салық есептілігін табыс етуді қайта бастауға құқығы бар. Қызметті тоқтата тұру немесе қайта бастау немесе салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданған жағдайда, қызметті тіркеу орны бойынша салық төлеуші (салық агенті) мемлекеттік кірістер органына салық өтінішін ұсынады. Алдағы кезеңге қызметті тоқтата тұру туралы шешім қабылданған жағдайда салықтық есептілік және салықтық өтініш ұсынылады. Қызметті тоқтата тұру туралы салықтық өтінішті салық есептілігімен бір мезгілде ұсынып немесе есептіліктен кейін беруге болады. Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі қызметті тоқтата тұру туралы салық өтініші табыс етілгеннен кейін басталса, онда мұндай есептілікті табыс ету салық өтініші табыс етілген күнге дейін жүргізіледі. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұрудың жалпы мерзімі Салық Кодексінің 48-бабында белгіленген талап ету мерзімінен, яғни үш жылдан аспауы тиіс. Қызметті тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін, қызметті қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, салықтық өтініш беріледі. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданған жағдайда салық өтініші табыс етіледі. Ұзарту үш жылдан аспайтын жалпы мерзімді ескере [...]
Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.