Правила ведения бухучета

Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай ережесі 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап өзгереді

Қазақстан Республикасының Еңбек министрі 2023 жылғы 12 желтоқсандағы бұйрықпен Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай ережесіне өзгерістер енгізді. Түзетулерде қызметкердің орташа жалақысы бес күндік немесе алты күндік жұмыс аптасындағы жұмыс уақытының теңгерімін негізге ала отырып, оқиға кезеңіне келетін жұмыс күндерінің (жұмыс сағаттарының) санына орташа күндік (сағаттық) жалақыны көбейту жолымен есептелетіні көзделген. Сондай-ақ Бірыңғай ережеге толықтырулар енгізілді, оларға сәйкес: Жұмыс уақытын жиынтық есепке алу кезінде қызметкердің еңбекке уақытша жарамсыздық парағын төлеуден басқа орташа жалақысы орташа сағаттық жалақыны жұмыс сағаттарының орташа күндік санына және оқиғаның күнтізбелік күндерінің санына көбейту жолымен есептеледі. Құжатта түсіндірмелері бар есептеу формуласы бар. Бұл ретте, егер бұл қызметкерлердің жағдайын нашарлатпайтын болса, жұмыс берушінің актісінде орташа жалақыны есептеудің өзге де тәртібі көзделуі мүмкін. Жұмыс уақытының жиынтық есебі бойынша жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақыны есептеу үшін орташа жалақы орташа сағаттық жалақыны жұмыс беруші жасаған ауысымдық кесте (вахталар кестесі) бойынша еңбекке уақытша жарамсыздық салдарынан өткізіліп алынған жұмыс сағаттарының санына көбейту жолымен айқындалады, бірақ тиісті жылға жұмыс уақытының теңгерімімен. Еңбек шарты тоқтатылған кезде жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын пайдаланбаған немесе толық пайдаланбаған қызметкерге жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы төлемі жүргізіледі. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы төлеу Қағидалардың 7-тармағында көзделген тәртіппен еңбек шарты
Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.