Специальные налоговые режимы

Бөлшек салық режиміне қалай көшуге болады

Бөлшек салықтың арнайы салық режимі тізбесін ҚР Үкіметі белгілеуі тиіс жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын шағын және орта бизнес субъектілеріне арналған. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимiне салық салудың жалпы белгiленген тәртiбiнен немесе өзге арнаулы салық режимiнен көшуге болады. Режимді пайдалануға арналған талаптар (ҚР СК 696-3-бабына сәйкес): — Салық кезеңіндегі қызметкерлердің орташа тізімдік саны 200 адамға дейін; — Жыл ішіндегі табыс 600 000 АЕК-тен (2 215 200 000 теңге) аспауы тиіс. ҚР Салық кодексінің 696-3-бабының 2-тармағына сәйкес ұйым, егер оның құрылтайшысы немесе қатысушысы бір мезгілде арнаулы салық режимдерінің кез келгенін қолданатын басқа заңды тұлғаның құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылса, ШЖҚ-ны қолдануға құқығы жоқ. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимiн қолданатын салық төлеушiлер қосылған құн салығын (ҚҚС) төлеушiлер болып табылмайды, өйткенi бөлшек салықтың АШР бойынша алынған кiрiстер ҚҚС бойынша мiндеттi есепке қою бойынша айналым есебiне енгiзiлмейдi. Сондай-ақ, АӨК бойынша жұмыс істейтін салық төлеушілер қызметкерлердің табысы бойынша да, кәсіпкерлік табыстан да әлеуметтік салық төлемейді. Бөлшек салық режиміне көшу үшін «Қолданылатын салық салу режимі туралы хабарламаны» екі тәсілдің бірімен ұсыну қажет: — қағаз тасығышта компанияның тіркелген жері бойынша салық органына; — «Салық төлеушінің кабинетінде» электрондық нысанда.
Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.