Қай елдердің азаматтары Қазақстанда кәсіпкерлікпен айналыса алады

Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Қырғызстан, Беларусь, Армения елдерінің азаматтары елімізде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра алады. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қою хабарлама жіберу тәртібіне ауыстырылды. Яғни, жеке тұлға дара кәсіпкер ретінде тіркелу үшін мемлекеттік кіріс органына дара кәсіпкер ретінде қызметінің басталғаны туралы хабарлама ұсынады. Қызметтің басталғаны туралы хабарламаны egov.kz порталы, «e-Salyq business» мобильді қосымшасы, екінші деңгейдегі банктердің мобильді қосымшалары арқылы жіберуге болады. Сондай-ақ мемлекеттік кірістер органдарының Қызмет көрсету орталықтарында қағаз түрінде хабарлама беруге болады. Тіркеу хабарлама берілген сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Дара кәсіпкер ретінде тіркелгені туралы ақпаратты  www.kgd.gov.kz порталында «Салық төлеушіні іздеу» батырмасы арқылы электронды сервистерден алуға болады. 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа сәйкес жеке кәсіпкер ретінде қызметті Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, яғни Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар Қазақстан Республикасының азаматтары, қандастар, сондай-ақ РФ, Тәжікстан, Қырғызстан, Беларусь, Армения елдерінің бейрезиденттері жүзеге асыра алады. 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап бейрезидент-жеке тұлғаларды, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу, оның ішінде ЖСН қалыптастыру, тіркеу деректеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ жеке тұлғалардың ЖСН нөмірін алып тастау функциясы Мемлекеттік кірістер комитетінің құзыретінен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне берілді.    

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Кто обязан выдавать чеки?

Контрольно-кассовые машины: кто обязан выдавать чеки? Разъяснение по применению контрольно-кассовых машин предоставили в Комитете государственных доходов МФ РК. Порядок применения контрольно-кассовых машин (ККМ) определен статьями 165-169 Налогового кодекса. На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр. Под денежными расчетами понимаются расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек и (или) мобильных платежей. Таким образом, при осуществлении денежных расчетов применять ККМ обязаны все налогоплательщики, за исключением: 1) физических лиц; 2) частных судебных исполнителей, адвокатов и медиаторов; 3) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов по форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, по согласованию с уполномоченным органом; 4) Национального Банка Республики Казахстан; 5) налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования; 6) банков второго уровня; 7) религиозных объединений; 8) Национального оператора почты, за исключением денежных расчетов, осуществляемых в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования. 9) производимые посредством специального мобильного приложения (мобильное приложение «e-Salyq Business»). Налогоплательщики, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, при осуществлении денежных расчетов применяют контрольно-кассовые машины без функции […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Чекті кім беруге міндетті?

Бақылау-касса машиналары: чекті кім беруге міндетті? ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде бақылау-касса машиналарын қолдануға қатысты түсіндірме берді. Бақылау-касса машиналарын (БКМ) қолдау тәртібі Салық кодексінің 165-169 баптарында айқындалған. Қазақстан Республикасының аумағында ақшалай есеп айырысулар модельдері мемлекеттік тізілімге енгізілген, деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар БКМ мiндеттi түрде қолданыла отырып жүргiзiледi. Ақшалай есеп айырысулар – қолма-қол ақша және (немесе) төлем карточкаларын және (немесе) мобильдік төлемдерді пайдалана отырып есеп айырысулар арқылы тауарды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету үшін жүзеге асырылатын есеп айырысулар. Осылайша, ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде барлық салық төлеушілер БКМ қолдануға міндетті. Мына тұлғалар БКМ қолданудан босатылған: 1) жеке тұлғалар; 2) жеке сот орындаушылар, адвокаттар мен медиаторлар; 3) уәкілетті органмен келісу бойынша көлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысан бойынша билеттерді бере отырып, халыққа қызмет көрсетіп, қалалық қоғамдық көлікте тасымалдаушылар; 4) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі; 5) қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiлерi жоқ жерлердегі салық төлеушілер; 6) екінші деңгейдегі банктер; 7) діни бірлестіктері; 8) ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желiсi жоқ жерлерде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысуларды қоспағанда, ақшалай есеп айырысулары кезінде Ұлттық пошта операторлары; 9) арнаулы мобильді қосымша («e-Salyq Business» мобильді қосымшасы) арқылы жүргізілетін ақшалай есеп айырысулар бойынша кәсіпкерлер. Қызметін ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желiлерi жоқ […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

2022 жылда 2 АЕК мөлшерлемесі

Қазақстанда 2 АЕК мөлшерлемесі бар «2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2022 жылғы 12 мамырдағы № 121-VII Заңымен 2022 жылғы 1 сәуірден бастап АЕК мөлшері ұлғайтылды. 3180 теңге. Жаңа АЕК мөлшерлемесі тек жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерге белгіленді. «2022 жылдың 1 сәуірінен бастап орнату: 3) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеуге арналған айлық есептік көрсеткіш – 3 180 теңге…». Салықтар, өсімпұлдар және басқа да төлемдер бойынша мөлшерлеме өзгермейді (3063 теңге көлемінде сақталады). Осылайша, 2022 жылдың 1 сәуірінен бастап Қазақстанда 2 АЕК мөлшерлемесі қолданылады: Көрсеткіш АЕК көрсеткіші 01.04.2022 ж Әлеуметтік төлемдер  3 180 тг. Жәрдемақы  3 180 тг. Салықтар  3 063 тг. Айыппұл  3 063 тг. Басқа төлемдер  3 063 тг.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

2 МРП в 2022 году

В Казахстане действуют 2 ставки МРП Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» от 12 мая 2022 года №121-VII, с 1 апреля 2022 года размер МРП увеличен до 3180 тенге. Новая ставка МРП установлена только для пособий и социальных выплат. «Установить с 1 апреля 2022 года: 3) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат — 3 180 тенге…». Для налогов, штрафных санкций и других платежей ставка не меняется (продолжает действовать в размере 3 063 тенге. ) Таким образом, С 1 апреля 2022 года в Казахстане действуют 2 ставки МРП: Показатель Ставка МРП с 01.04.2022 года Социальные выплаты  3 180 тг. Пособия  3 180 тг. Налоги  3 063 тг. Штрафные санкции  3 063 тг. Иные платежи  3 063 тг.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

НДС по импорту из стран ЕАЭС

Как отразить в «1С» начисление и отнесение в зачет НДС по импортированным товарам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)? Документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» в программе «1С» предназначен для начисления суммы НДС по товарам, импортируемым из стран – членов ЕАЭС. Данный документ формируется на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг», из которого автоматически заполняются данные поступления. Если необходимо в «Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» отразить данные по нескольким документам поступления от одного поставщика, то можно воспользоваться функцией «Заполнить → Добавить из поступления». Налогооблагаемая база для исчисления НДС определяется из суммы покупки товара в тенге по заданному курсу валюты, а также дополнительных расходов. Для отражения НДС во вкладке «Счета учета» необходимо указать транзитный счет и счет начисления НДС (1750 «Прочие краткосрочные активы»). Указанный транзитный счет используется для отнесения в зачет НДС по импорту, уплаченного в бюджет. При проведении документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» формируются проводки по начислению НДС, а также отражение в налоговом регистре «НДС к начислению»: Д-т 1750 «Прочие краткосрочные активы», К-т 3130 «Налог на добавленную стоимость». Отражение оплаты НДС по импорту из стран – членов ЕАЭС производится на основании «Заявления о ввозе и уплате косвенных товаров» документом «Платежное […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

УПЛАТА НАЛОГОВ ПО ИМПОРТУ

Какие проводки в бухгалтерском учете необходимо провести при уплате налогов по импорту (гос. пошлина, НДС, таможенный сбор)? Уплата таможенных платежей производится в безналичной форме или наличными подотчетными лицами. Начисление таможенных платежей осуществляется на основании данных таможенной декларации. В таможенной декларации в графе «Начисления» указываются все виды начисления таможенных платежей. Бухгалтерские проводки: № Хозяйственная операция Документ Дебет Кредит 1 Уплата таможенных платежей в безналичной форме с расчетного счета: — таможенной пошлины — сбора за таможенную процедуру — НДС на импорт   Платежное поручение     1750 1750 1750     1030 1030 1030 1 Уплата таможенных платежей подотчетным лицом наличными средствами: — таможенной пошлины — сбора за таможенную процедуру — НДС на импорт   Авансовый отчет Квитанция об уплате     1750 1750 1750     1251 1251 1251 3 Начисление таможенных платежей при импорте товаров: — сбора за таможенную процедуру — таможенной пошлины — НДС на импорт   Таможенная декларация     1330 1330 1421     3380 3380 3380 4 Начисление таможенных платежей при импорте сырья: — сбора за таможенную процедуру — таможенной пошлины — НДС на импорт   Таможенная декларация   1310 1310 1421   3380 3380 3380 5 Начисление таможенных платежей при импорте оборудования: — сбора за таможенную […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Новые Правила возврата НДС

        Министр Б. Султанов     Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2018 года № 391 Правила возврата превышения НДС и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения НДС Сноска. Правила — в редакции приказа Министра финансов РК от 28.03.2022 № 317 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). Глава 1. Общие положения Настоящие Правила возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2статьи 137 и пунктом 10 статьи 429 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс) и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» (далее – Закон) и устанавливают порядок возврата сумм превышения налога на добавленную стоимость (далее – НДС) с применением системы управления рисками (далее – СУР). Государственная услуга «Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета» оказывается территориальными органами Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) по районам, городам и районам в городах, на территории специальных экономических зон (далее – услугодатель) посредством веб-портала «электронного правительства» (далее – портал) и (или) информационных систем (далее – ИС) Комитета. Услугодатель, […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Изменения в Правила возврата НДС

Внесены изменения в Правила возврата превышения НДС Основные изменения в правилах коснулись внедрения системы управления рисками при упрощенном возврате НДС, что исключит возможность возврата превышения НДС, образованного в результате применения серых схем. Об этом сообщили в Министерстве финансов Республики Казахстан. Ранее, в средствах массовой информации была опубликована информация о том, что новые правила возврата превышения НДС приняты без обсуждения с бизнес-сообществом и противоречат нормам Налогового кодекса. В данном материале отмечено, что налогоплательщики теряют право на упрощенный порядок возврата превышения по НДС. В Министерстве финансов отметили, что новые правила разработаны в соответствии со статьями 136 и 429 Налогового кодекса, и регулируют взаимоотношения с бюджетом по возврату НДС экспортерам и другим категориям налогоплательщиков. Изменения вступили в силу с 14 апреля 2022 года (приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2018 года № 391 «Об утверждении Правил возврата превышения налога на добавленную стоимость»). При разработке акта учтены замечания, предложения и рекомендации бизнес-сообщества. Проект приказа был размещен на сайте legalacts.egov.kz для публичного обсуждения с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года. На все замечания и предложения были предоставлены ответы с обоснованиями. Соответственно, соблюдены все процедуры и сроки внесения изменений в нормативные правовые акты. Согласно новым правилам теперь в ходе проверок будет проводиться […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Накладная на отпуск запасов

Все формы учетных первичных документов утверждены Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562, в том числе и накладная на отпуск запасов на сторону. На основании накладной на отпуск производится списание запасов при реализации их покупателям и подтверждается факт передачи товара покупателю, и поэтому оформление накладной на отпуск является обязательным!!! Первичные документы составляются на государственном и (или)русском языках. Важно знать корректировки и исправления не допускаются. Если допущена ошибка, неправильное значение перечеркивается, пишется исправленное количество (сумма), ставится отметка «исправленному верить» обязательно фамилия того, кто исправил, подпись и при наличии печать. НАКЛАДНАЯ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ : наименование документа дата составления документа наименование покупателя и продавца содержание факта хозяйственной операции подписи указанных лиц с расшифровкой величину натурального и денежного измерения факта хозяйственной операции с указанием единиц измерения подписи лиц ответственных за правильное оформление документа печать организации Вверху приведен бланк накладной, используемый в Республике Казахстан  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.