Категория архива: ККМ

Онлайн бақылау-касса машиналарына қатысты маңызды ақпарат

Мемлекеттік кірістер комитеті кәсіпкерлікті қолдау және дамыту, сондай-ақ тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында фискалдық деректер операторларымен (ФДО), бақылау-касса машиналарының өндірушілерімен және жеткізушілерімен бірлесіп, деректерді онлайн бақылау-касса машиналарынан ФДО-ның («Қазақтелеком» АҚ, «Транстелеком» АҚ, «Jusan Mobile» АҚ, «КаР-Тел» ЖШС) серверіне беру 2.0.2 нұсқалы Хаттаманы жасау бойынша жұмыстар жүргізді. 2.0.2 Хаттамасының артықшылығы: Клиенттің талабы бойынша фискалдық чекте сатып алушының ЖСН/БСН көрсету мүмкіндігі. Егер сатып алушының чегінде ЖСН немесе БСН көрсетілсе, онда 1 000 АЕК-тен асатын мәмілелер бойынша ҚҚС төлемейтіндер үшін мұндай чек электрондық шот-фактураның орнына КТС шегеруге арналған растаушы құжат болып табылады; Төлемнің жаңа түрі қосылды – Мобильді төлем; Тауардың атауын көрсету мүмкіндігі. Салық заңнамасын сақтау мақсатында, онлайн-БКМ-ның Хаттаманың 2.0.2 нұсқасына сәйкестігін тексеру қажет. Егер онлайн-БКМ 2.0.2 Хаттамасынан басқа Хаттамаларда жұмыс істейтін болса, онлайн-БКМ-ді 2.0.2 нұсқасының Хаттамасына алдын ала қайта бағдарламалау қажет. Сондай-ақ, жалпыға бірдей 2.0.2 Хаттамасына көшу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар шеңберінде, 2023 жылғы 1 тамыздан бастап 1.2.5 нұсқалы хаттаманы бұғаттау жоспарланып отырғанын хабарлаймыз. «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 284-бабының 3-тармағына сәйкес бақылау – бақылау-кассалық машинаның чегін немесе тауар чегін бермеу не бақылау-кассалық машинаның чегін немесе тауар чегін тауарға немесе көрсетілетін қызметке төленген сомадан артық немесе кем сомаға беру – ескертуге әкеп соғады, ал бір жыл ішінде қайталап әрекет жасалған жағдайда айыппұл салынатынын […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в ККМ

Важная информация по онлайн контрольно-кассовым машинам

Комитетом государственных доходов в целях поддержки и развития предпринимательства, а также защиты прав потребителей совместно с операторами фискальных данных (ОФД), производителями и поставщиками ККМ проведена работа по созданию Протокола передачи данных с онлайн-ККМ на сервера ОФД (АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «Jusan Mobile», ТОО «КаР-Тел») версии 2.0.2.      Преимущества Протокола 2.0.2: Возможность в фискальном чеке по требованию клиента отражения ИИН/БИН покупателя. Если отразили ИИН или БИН в чеке покупателя, то такой чек для неплательщиков НДС по сделкам, превышающим 1 000 МРП будет являться подтверждающим документом для вычета КПН вместо электронной счет-фактуры; Добавлен новый тип платежа – Мобильный платеж; Возможность отображения наименования товара в фискальном чеке. В целях соблюдения налогового законодательства необходимо проверить онлайн-ККМ на соответствие Протокола версии 2.0.2. В случае, если онлайн-ККМ работает на иных Протоколах отличных от Протокола 2.0.2 необходимо заблаговременно перепрограммировать онлайн-ККМ на Протокол версии 2.0.2. Также сообщаем, что в рамках проводимой работы по всеобщему переходу на Протокол 2.0.2 с 1 августа 2023 года планируется блокировка Протокола версии 1.2.5. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 284 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» невыдача чека ККМ или товарного чека либо выдача чека ККМ или товарного чека на сумму больше или меньше уплаченной за товар или услугу –  влечет предупреждение, […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Опубликовано в ККМ