Категория архива: Новости

Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасы

ҚР Президенті жанындағы “Орталық коммуникациялар қызметі” алаңында өткен брифингте Қазақстан Республикасы Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасының негізгі ережелері туралы айтып берді. Мемлекет басшысы 2022 жылғы 5 қаңтарда жеке тұлғаларды банкрот деп тануды көздейтін заң жобасын әзірлеу жөнінде тапсырма берді. Осы заң жобасын әзірлеуге себеп болған – халықтың шамадан тыс кредиттік ауыртпалықтары мен жалпы азаматтардың едәуір бөлігі өздерінің қаржылық жағдайларының нашарлауымен бетпе-бет келгендігі. Ағымдағы жылдың 1 қазандағы жағдай бойынша 1,4 млн адамның жалпы сомасы 1 449 млрд теңгені құрайтын 90 күннен астам мерзімі өткен несиесі бар (бір қарыз алушының максималды кешіктіруі ескерілді). Бес жылдан астам қарыздарына қызмет көрсете алмайтын тұлғалардың саны 504 млрд теңге сомасында 365 мың адамды (немесе проблемалық қарыз алушылардың жалпы санынан 27%) құрайды. Осылайша, рәсімдердің 3 түрін енгізуді ұсынып отырмыз. Барлық үш рәсімді тек борышкер ғана бастайды, яғни несие берушінің борышкерге қатысты бұл рәсімдерді қолдануға құқығы жоқ. Бірінші рәсім: Соттан тыс банкроттық рәсімі, оған азаматтар келесі шарттар бойынша өтініш бере алады: банктер, микроқаржы ұйымдары мен коллекторлар алдындағы берешек 4,9 млн теңгеден (1600 АЕК) аспаса; ресми кірісі жоқ немесе ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспайтын табыс – 36018 теңге. Бұл жағдайда борышкердің мүлкі болмауы керек және қарыздар бойынша банкпен есеп айырысу рәсімін жүргізу қажет. Соттан тыс банкроттық тек банктер, МҚҰ және коллекторлық агенттіктер алдындағы қарыздар бойынша қолданылуы мүмкін. Соттан тыс банкроттықты […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Законопроект о банкротстве физических лиц

О законопроекте по банкротству физических лиц рассказал вице-министр финансов Республики Казахстан Биржанов Ержан в ходе брифинга на площадке “Службы центральных коммуникаций” при Президенте РК. Как известно, 5 января 2022 года Глава государства дал поручение разработать законопроект, предусматривающий признание физических лиц банкротом. Поводом для разработки данного законопроекта послужило чрезмерное кредитное бремя населения и тот факт, что значительная часть граждан в целом столкнулась с ухудшением своего финансового положения. По состоянию на 1 октября текущего года 1,4 млн человек имеют просроченный кредит свыше 90 дней на общую сумму 1 449 млрд тенге (учтена максимальная задержка одного заемщика). Количество лиц, которые не в состоянии обслуживать долги более пяти лет составляет 365 тыс.человек на сумму 504 млрд.тенге (или 27% от общего количества проблемных заемщиков). Таким образом, предлагается ввести 3 вида процедур. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры. Первая процедура: Внесудебное банкротство, граждане смогут применить при следующих условиях: долг перед Банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн. тенге(1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум – 36018 тенге. При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Последствия, которые […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу

Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу бойынша мемлекеттік қызмет автоматтандырылды  Қазіргі уақытта Қазақстан аумағында 34 бажсыз сауда дүкендері тізілімге енген. Бұл туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде хабарлады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті «Экспорттық-импорттық операциялар бойынша бірыңғай терезе» ақпараттық жүйесінде бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу рәсімдерін автоматтандыру жұмыстарын аяқтады. 2022 жылғы 28 қарашадан бастап  «Экспорттық-импорттық операциялар бойынша Бірыңғай терезе» ақпараттық жүйесінде  «Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік қызметтер көрсетудің электрондық нысанына кезең-кезеңмен көшу басталады. Бастапқы кезеңде қызмет көрсетудің қағаз нысаны сақталады. Қағаз нысанын жою күні туралы қосымша хабарланатын болады. Өтінішті толтыру тәртібі, сондай-ақ  ақпараттық жүйеде дербес тіркелу бойынша нұсқаулықтар («Онлайн оқыту» бөлімі) http://eokno.gov.kz порталының негізгі бетінде орналасқан. Кедендік тексеруді жүргізу күні, сондай-ақ өтінішті қарау мәртебесі туралы хбарламаларды жіберу үшін дербес тіркелу кезінде қолданыстағы ұялы телефон нөмірі мен электрондық пошта мекенжайын көрсету қажеттігіне назар аударамыз. Пайдаланушыларды қолдану қызметі e-okno@kgd.minfin.gov.kz. Өтініш нысанын толтырумен байланысты сұрақтар бойынша ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті қызметкері Тұрлыбеков Олжас Мұхтарбекұлы  байланыс деректері 8 (7172) 7182-82, o.turlybekov@kgd.gov.kz. арқылы хабарласуға болады.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли

Автоматизирована госуслуга по включению в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли  В настоящее время в реестре состоят 34 магазинов беспошлинной торговли на территории Казахстана. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК. Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан завершены работы по автоматизации процедуры включения в таможенные реестры владельцев магазинов беспошлинной торговли в информационной системе «Единое окно по экспортно-импортным операциям». С 28 ноября 2022 года начинается поэтапный переход на электронную форму оказания государственных услуг «Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли» в информационной системе «Единое окно по экспортно-импортным операциям». На начальном этапе сохраняется бумажная форма оказания услуг. О дате отмены бумажной формы  будет сообщено дополнительно. Инструкции по порядку заполнения заявления, а также по саморегистрации в информационной системе размещены на главной странице на портале http://eokno.gov.kz (Раздел «Онлайн обучение»). Обращаем внимание на необходимость указания при саморегистрации действующих номера мобильного телефона и адреса электронной почты для направления уведомлений о дате проведения таможенного осмотра, а также о статусах рассмотрения заявления. Служба поддержки пользователей e-okno@kgd.minfin.gov.kz По вопросам, связанным с заполнением формы заявления обращаться сотрудников Комитета государственных доходов МФ РК Турлыбеков Олжас Мухтарбекович 8 (7172) 71-82-82, o.turlybekov@kgd.gov.kz.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Обязательная выписка СНТ будет с 10 февраля 2023 года

Теперь СНТ необходимо выписывать по определенным Кодам ТН ВЭД при ввозе в РК из стран ЕАЭС и вывозе из РК в  ЕАЭС. Такие изменения приняты 22 ноября 2022 года Приказом Минфина РК № 1178. Изменения вносятся в Пилотный проект: СНТ нужно выписывать с 24 января 2023 года до 10 февраля 2023 года и обязательная выписка СНТ будет  с 10 февраля 2023 года  по товарам, ввозимых (импорт) из стран ЕАЭС в РК и вывозимых (экспорт)  из РК в страны участники ЕАЭС по следующим кодам ТН ВЭД: (примечание редакции название ТН ВЭД приведены для примера, в приказе прописаны только ТН ВЭД) 1001990000, Прочая пшеница 1001912000, Пшеница мягкая и меслин семенная 1001190000, Пшеница твердая прочая 1001919000, Прочая пшеница семенная 1001110000, Пшеница твердая семенная 1001911000, Спельта семенная 0708100000, Горох (PISUM SATIVUM), свежий или охлажденный 0710210000, Горох (PISUM SATIVUM), в стручках или очищенный, сырой или вареный в воде или на пару, мороженый 0713101000, Горох (PISUM SATIVUM), для посева 0713109001, Горох (PISUM SATIVUM), для кормления животных 0713109009, Горох (PISUM SATIVUM), для прочего использования 0713200000, Нут сушеный, лущеный, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые 0713400000, Чечевица сушеная, лущенная, очищенная от семенной кожуры или неочищенная, колотая или неколотая 1002100000, Рожь семенная 1002900000, Рожь прочая 1003100000, Ячмень […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Мемлекеттік сатып алу қағидаларына өзгерістер

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары — Қаржы министрінің 2022 жылғы 13 қазандағы № 1061 бұйрығымен 53 бөлім 2 тармақшамен толықтырылды, мемлекеттік кіріс органдары қаржылық орнықтылық көрсеткіштерін бұрмалау, төмендету, көрсетпеу және/немесе негізсіз асырып жіберу фактілерін, оның ішінде әлеуетті өнім берушілердің салық есептіліктерінің қосымша нысандарын ұсынуы және (немесе) салық декларацияларын кері қайтарып алу арқылы анықтаған жағдайларда, уәкілетті орган өткен жылдың алдындағы үш жыл кезеңінде камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған қаржылық орнықтылық көрсеткіштерін негізсіз арттыруға әкеп соғатын салық заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы мемлекеттік кірістер органдарының хабарламалары бойынша бұзушылықтар жойылғанға дейін осындай әлеуетті өнім берушілердің қаржылық орнықтылық көрсеткіштерін веб-порталда көрсетпейді. Бұйрық ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет порталында орналастырылған. (https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin)  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

О внесении изменений в Правила госзакупок

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» Приказом Заместителя Премьер-Министра — Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2022 года № 1061 «О внесении изменений и дополнений» в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» дополнен подпунктом 2) пункта 53, в случаях выявления органами государственных доходов фактов искажения, снижения, не отражения и/или необоснованного завышения показателей финансовой устойчивости, в том числе путем представления потенциальными поставщиками дополнительных форм налоговых отчетностей и (или) отзыва налоговых деклараций, уполномоченный орган, не отображает на веб-портале показатели финансовой устойчивости таких потенциальных поставщиков до устранения нарушения по уведомлениям органов государственных доходов об устранении нарушений налогового законодательства, влекущих необоснованное завышение показателей финансовой устойчивости, выявленных по результатам камерального контроля за период трех лет, предшествующих предыдущему году. Приказ размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов (https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin).

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Внедрение единого платежа с фонда оплаты труда

24 ноября текущего года сенат на пленарном заседании принял в двух чтениях законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». «Главой государства в прошлогоднем послании народу Казахстана было поручено внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки. В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам», — уточнил, представляя законопроект, министр национальной экономики Алибек Куантыров. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений. Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа (ЕСП). Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Оформление СНТ на товары, подлежащие маркировке

С 18 августа 2022 года В ИС ЭСФ добавили функцию оформления СНТ на товары, подлежащие маркировке. Оформление СНТ по маркированным товарам является добровольным согласно Правилам и срокам реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их документооборота. В ИС ЭСФ в меню «Сопроводительные накладные на товары» реализован журнал «Документы МПТ» для просмотра уведомлений о ввозе маркированного товара из стран ЕАЭС и актов приема-передачи маркированного товара. Данные документы поступают в ИС ЭСФ из Информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров (далее – ИС МПТ). Поставщику товара предоставляется возможность при оформлении СНТ на реализацию внутри РК выбрать акт приема-передачи по маркируемым товарам, зарегистрированный в ИС МПТ. Получателю товара предоставляется возможность при оформлении СНТ на импорт выбрать уведомление о ввозе со стран ЕАЭС по маркируемым товарам, зарегистрированное в ИС МПТ. Некоторые поля раздела G9. «Данные по товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (цифровая маркировка)» СНТ будут автоматически заполнены данными из акта приема-передачи/уведомления о ввозе из ЕАЭС и недоступны для редактирования. При подтверждении/отклонении СНТ по маркированным товарам осуществляется проверка документа от ИС МПТ. Сведения о Поставщике, Получателе, GTIN и Количестве по каждому товару в разрезе GTIN в подтверждаемой СНТ по маркированному товару должны соответствовать документу ИС МПТ.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

10 000 АЕК-тен астам қолма-қол ақшаны декларацияда көрсету

10 000 АЕК-тен астам қолма-қол ақшаны декларацияда көрсету туралы Жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңінде 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны (250.00-нысан) квазимемлекеттік сектордың, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері және олардың жұбайлары тапсыруға тиіс. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінің 10 000 еселенген мөлшерінен аспайтын қолма-қол ақша көрсетілуі тиіс(2023 жылда 34 500 000 теңге). Бұл ретте, заңнамада 10 000 АЕК-тен астам қолма-қол ақшаны сақтауға тыйым салынбаған. Осыған байланысты жеке тұлғалар ақшаны қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда сақтау мәселелерін, сондай-ақ олардың сомасын өздері шешуге құқылы.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.