Категория архива: Таможенное дело

Тауарларды декларациялау толықтай цифрланған

Салық және кеден салаларында цифрлық технологияларды енгізу бойынша жұмыстар жалғасуда. Цифрландыру қол жетімді онлайн-сервистер есебінен бизнес қызметін жеңілдетіп, экономикалық құлдыраудың салдарын азайтуға мүмкіндік бергенін атап өткім келеді. Бұған дейін бизнес тарапынан кеденнің атына процестің ашық болмауына және қағаз түрінде декларациялау кезіндегі қиындықтарға қатысты көптеген мәселелердің болғаны жасырын емес. Осыған байланысты электрондық декларациялау форматына көшу жүзеге асырылды. Сонымен, сауда рәсімдерін оңайлату мақсатында, бұрын «АСТАНА-1» кедендік және салықтық әкімшілендірудің ақпараттық автоматтандырылған жүйесі енгізіліп, бұл 100% электрондық кедендік декларациялауға көшу бойынша халықаралық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етті. Бұдан басқа, 2022 жылғы қыркүйекте үшінші елдерге жүріп өтетін транзиттік тауарларды кедендік декларациялауға байланысты кедендік операциялардың хронометражы жүргізіліп, ұлттық теміржол тасымалдаушысы мен мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің өзара іс-қимыл схемасы әзірленді. Бұл өзара іс-қимыл схемасы тауарлардың келгені туралы хабарламаны, алдын ала ақпараттандыру негізінде транзитті декларациялауды, транзиттік декларацияларды автоматты тіркеуді және автоматты шығаруды көздейді (бір контейнерлік поезды рәсімдеу уақыты 3 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарады). Қазіргі уақытта қазақстан-қытай шекарасындағы «Алтынкөл» және «Достық» өткізу пункттерінде мемлекеттік кірістер органдары мен ұлттық теміржол тасымалдаушысының ақпараттық жүйелерінің интеграциясына тестілеу жүргізілуде. Бұл шаралар кедендік рәсімдерді жеңілдетуге бағытталған.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Полностью оцифрован процесс декларирования товаров

Продолжается работа по внедрению цифровых технологий в налоговой и таможенной сферах. Хотелось бы отметить, что цифровизация позволила уменьшить последствия экономического спада, упростив деятельность бизнеса за счет доступных    онлайн-сервисов. Не секрет, что ранее со стороны бизнеса было много вопросов в адрес таможни, касательно непрозрачности процесса и волокиты при бумажном декларировании. В этой связи был осуществлен переход на электронный формат декларирования. Так, в целях упрощения процедур торговли ранее внедрена информационная автоматизированная система таможенного и налогового администрирования «АСТАНА-1», что обеспечило выполнение международных обязательств по переходу на 100%-ное электронное таможенное декларирование. Кроме того, в сентябре 2022 года проведен хронометраж таможенных операций, связанных с таможенным декларированием транзитных товаров, следующих в третьи страны, разработана схема взаимодействия информационных систем национального железнодорожного перевозчика и органов государственных доходов. Данное взаимодействие предусматривает уведомление о прибытии товаров, декларирования транзита на основе предварительной информации, автоматическую регистрацию и автовыпуск транзитных деклараций (время оформления одного контейнерного поезда сократится с 3 часов до 30 минут). В настоящее время проводится тестирование интеграции информационных систем органов государственных доходов и национального железнодорожного перевозчика в пунктах пропуска «Алтынколь» и «Достык» на казахстанско-китайской границе. Данная мера также направлена для значительного упрощения таможенных процедур.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

«е-Salyq Azamat» қосымшасында жолаушылар кедендік декларациясын тапсыруға болады

3 жылдық үзілістен кейін ағымдағы жылдың 24 сәуірінен бастап бизнес-процесті оңтайландырумен «Қорғас» ШХЫО қызметі қайта жанданды. Пандемияға дейінгі кезеңмен салыстырғанда жеке тұлғалардың өту процедурасы айтарлықтай реттелген. Жеке тұлғалар үшін жолаушылар кедендік декларациясын мобильді қосымша арқылы беру мүмкіндігі іске асырылды. Бұған дейін жеке тұлғаға жолаушылар кедендік декларациясын өз бетінше тапсыру үшін мемлекеттік кірістер органдарына жүгіну қажет болатын. Енді, 2023 жылғы 20 наурыздан бастап жеке тұлға өзінің орналасқан жеріне қарамастан, «е-Salyq Azamat» мобильді қосымшасында жолаушылар кедендік декларациясын тапсыра алады. Жолаушылар кедендік декларациясы халықаралық пошта жөнелтімдері арқылы жіберілетін және тасымалдаушылар (экспресс – тасымалдаушылар) жеткізетін жеке пайдалануға арналған тауарларға, сондай-ақ жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын қоспағанда, ақшалай қаражатқа/құралдарға рәсімделеді. Нәтижесінде тасымалдаушылар (экспресс-тасымалдаушылар) жеткізетін, халықаралық пошта жөнелтілімдерімен жіберілетін жеке пайдалануға арналған тауарларды кедендік декларациялау рәсімін едәуір жеделдетуге және жеңілдетуге, сондай-ақ ақша қаражаттары мен ақша құралдарын декларациялауға қол жеткізілді.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Пассажирскую таможенную декларацию можно подать в мобильном приложении «е-Salyq Azamat»

После 3-х летнего простоя с 24 апреля т.г. возобновлена деятельность МЦПС «Хоргос» с оптимизацией бизнес-процесса. В сравнении с допандемийным периодом процедура прохождения физических лиц значительно упорядочена. Для физических лиц реализована возможность подачи пассажирской таможенной декларации через мобильное приложение. Ранее, для самостоятельной подачи пассажирской таможенной декларации физическому лицу было необходимо обращаться в органы государственных доходов. Теперь же, с 20 марта 2023 года физическое лицо может подать пассажирскую таможенную декларацию (ПТД) в мобильном приложении «е-Salyq Azamat» не выходя из дома, вне зависимости от своего местонахождения. ПТД оформляется на товары для личного пользования, пересылаемые международными почтовыми отправлениями и доставляемые перевозчиками (экспресс — перевозчиками), а также на денежные средства/инструменты, за исключением транспортных средств для личного пользования. В результате достигнуто значительное ускорение и упрощение процедуры таможенного декларирования товаров для личного пользования, пересылаемых международными почтовыми отправлениями, доставляемых перевозчиками (экспресс-перевозчиками), а также декларирование денежных средств и денежных инструментов.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Порядок заполнения декларации на товары

  О форме декларации на товары и порядке ее заполнения Решение Комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257. Сноска. Наименование в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 № 83 (вступает в силу с 01.02.2020). В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Комиссия таможенного союза решила: Сноска. Преамбула с изменениями, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 № 83 (вступает в силу с 01.02.2020). Утвердить прилагаемые Порядок заполнения декларации на товары и форму декларации на товары. Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 № 83 (вступает в силу с 01.02.2020). 2. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 № 83 (вступает в силу с 01.02.2020). 3. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 № 83 (вступает в силу с 01.02.2020). 4. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.01.2013 № 8 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования). 5. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 № 83 (вступает в силу с 01.02.2020). Члены Комиссии таможенного союза: От Республики От Республики От Российской     Беларусь Казахстан Федерации     А. […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Декларация на товары: что нужно знать бухгалтеру

Процесс таможенного оформления, виды таможенных процедур и деклараций определяются кодексом Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV  «О таможенном деле в Республике Казахстан». При таможенном оформлении экспортируемых или импортируемых товаров в зависимости от применяемых таможенных процедур и иных параметров могут применяться следующие виды таможенных декларации: декларация на товары; транзитная декларация; пассажирская таможенная декларация; декларация на транспортное средство. Таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта. Таможенная декларация может быть представлена в виде электронного документа или в бумажной форме. При подаче таможенной декларации в письменной форме декларант дополнительно представляет таможенному органу ее электронную копию, если иное не установлено таможенным законодательством. В соответствии со статьей 279 Кодекса РК «О таможенном деле» при помещении под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному органу представляется декларация на товары (далее — ДТ). Форма и правила заполнения декларации на товары утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций». На что нужно обратить внимание бухгалтеру при получении ДТ от брокера. Во -первых, в ДТ должна быть указана дата выпуска товаров в обращение на территорию РК, она указывается в штампе таможенного органа и должна быть подписана […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Кедендік тексеру: түрлері, мерзімі және не тексеріледі?

Кедендік тексеру: түрлері, мерзімі және не тексеріледі? Кедендік тексеру тұлғалардың кеден заңнамасын сақтауын тексеру мақсатында тауарларды шығарғаннан кейін кеден органымен жүргізіледі. Кедендік тексерулер жүргізу тәртібі Еуразиялық экономикалық одақ Кеден кодексінің 45-тарауымен және «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 47-тарауымен регламенттелген. Кедендік тексеру декларантқа, тасымалдаушыға, уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орындарда тауарларды уақытша сақтауды жүзеге асыратын немесе тауарлар шығарылғаннан кейін оларға қатысты өкілеттіктері бар тұлғаларға,  уәкілетті экономикалық операторға, кедендік рәсіммен орналастырылған тауарлармен жасалған мәмілелерге тікелей немесе жанама түрде қатысқан тұлғаға және басқа да қатысы бар тұлғаларға қатысты жүргізіледі.           Кедендік тексеру кезінде не тексеріледі? Кедендік тексеруді жүргізу кезінде: — тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру фактісі; — кедендік декларацияда мәлімделген және құжаттардағы мәліметтердің анықтығы; — шартты түрде шығарылған тауарларды пайдалану немесе оларға билік ету бойынша шектеулердің сақталуы; — кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың кеден заңнамасында  көзделген міндеттерді орындауы; — уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілуге үміткер заңды тұлғаның осындай тізілімге енгізу шарттарын сақтауын және кеден заңнамасында  көзделген өзге міндеттерді орындауы; — кеден заңнамасында көзделген кедендік рәсімдерге сәйкес тауарларды пайдалану шарттарының сақталуы тексерілуі мүмкін.           Кедендік тексеру түрлері Кедендік тексеру камералдық немесе көшпелі болуы мүмкін. Камералдық кедендік тексеруді кеден органының орналасқан жері бойынша кеден органдары тексерілетін тұлғаға бармай, сондай-ақ камералдық кедендік тексеруді жүргізу туралы […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Таможенная проверка: виды, сроки

Таможенная проверка: виды, сроки и что проверяется? Таможенная проверка проводится таможенным органом после выпуска товаров в целях проверки соблюдения лицами таможенного законодательства. Порядок проведения таможенных проверок регламентирован главой 45 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и главой 47 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан». Таможенная проверка проводится в отношении декларанта, перевозчика, лица, осуществляющего временное хранение товаров в местах, не являющихся складом временного хранения или обладающего полномочиями в отношении товаров после их выпуска, уполномоченного экономического оператора, лица, напрямую или косвенно участвовующего в сделках с товарами, помещенными под таможенную процедуру и других причастных лиц. Что проверяется при таможенной проверке? В ходе проверки может проверяться следующее: — факт помещения товаров под таможенную процедуру; — достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и документах; — соблюдение ограничений по пользованию или распоряжению условно выпущенными товарами; — исполнение лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, обязанностей, предусмотренных таможенным законодательством; — соблюдение уполномоченным экономическим оператором условий включения в реестр уполномоченных экономических операторов и исполнение иных обязанностей, предусмотренных таможенным законодательством; — соблюдение условий использования товаров в соответствии с таможенными процедурами и иных требований, установленных таможенным законодательством. Виды таможенных проверок Таможенная проверка может быть камеральной или выездной. Камеральная таможенная проверка проводится таможенными органами по месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а также без оформления решения […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Изменение правил экспорта товаров в Россию

Казахстан ужесточает правила экспорта товаров в Россию «Утвердить прилагаемые правила реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан», — говорится в проекте приказа министерства финансов Казахстана. Согласно самим правилам, участниками пилотного проекта являются налогоплательщики, осуществляющие экспорт товаров с территории Казахстана в Россию; территориальные органы государственных доходов (ОГД), а также АО «Национальная компания (НК) “Казахстан Темір жолы” (КТЖ). «Учет перемещения отдельных видов товаров в рамках пилотного проекта осуществляется ОГД путем заверения копий ЭСФ (электронных счетов-фактур, выписанных налогоплательщиком при экспорте с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации товаров, включенных в перечень товаров, при экспорте которых с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации необходимо заверение копий ЭСФ», — сказано в проекте правил. Перечень публикуется в открытом доступе на официальном интернет-ресурсе www.traderadar.kz. При вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации товара из перечня налогоплательщик-экспортер представляет в ОГД заявление о заверении копий ЭСФ. «ОГД на основании заявления осуществляет проверку на: соответствие ЭСФ, имеющихся в ИС ЭСФ, с представленными копиями ЭСФ; соответствие деклараций на товары из перечня, имеющихся в информационной системе “Астана-1”, с представленными копиями деклараций на товары из перечня; соответствие сведений по остаткам товаров из Перечня сведениям, указанным в заявлении», — уточняется в документе. Определение страны происхождения товаров из перечня путем сверки ЭСФ с декларацией на товары, по следующим сведениям: 1) наименования товара;. 2) кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельностиЕвразийского экономического союза (ЕАЭС), утвержденной решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 14 сентября 2021 года № 80 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единого […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Куда платить таможенные платежи и налоги

В связи с возникшими вопросами выбора УГД, при зачислении таможенных платежей и налогов участниками внешне-экономической деятельности, доводим следующее. Согласно Приказа МФ РК «О некоторых вопросах ведения лицевых счетов плательщиков» от 20.02.2018г. № 244 уплата таможенных платежей и налогов производится по месту регистрационного учета плательщика. А именно: Юридические лица (резиденты, нерезиденты) — по месту нахождения; Индивидуальные предприниматели – по месту нахождения индивидуального предпринимателя; Физические лица – по месту жительства; Физические лица нерезиденты — по месту выпуска ДТ.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.