Категория архива: Uncategorized

Жалақы қорынан бір реттік төлемді жүзеге асыру

24 қарашада 2022 жылы Сенат жалпы отырыста «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобаларын екі оқылымда қабылдады. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. «Мемлекет басшысы өткен жылғы Қазақстан халқына жолдауында жалпы жүктемені азайта отырып, шағын және шағын бизнеске еңбекақы қорынан бірыңғай төлем енгізуді тапсырған болатын. Қазіргі уақытта жалақы қорынан әртүрлі мөлшерлемелермен және есептеу негіздерімен бірнеше төлемдер жүргізіледі. Бұл төлемдерді бір төлемге біріктіру ұсынылады. Әлеуметтік төлемдердің көлемі қызметкерлерге төленетін болашақ төлемдерге әсер ететіндіктен, жеке табыс салығы бойынша жүктемені азайту көзделуде», — деді заң жобасын таныстырған Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантиров. Бірыңғай мөлшерлеме міндетті зейнетақы жарналарын енгізуді және әлеуметтік аударымдар мөлшерлемелерінің өсуін ескереді. Төлемді арнайы салық режимдерін қолданатын микро және шағын бизнес субъектілері ерікті негізде төлейтін болады. Сома Бірыңғай жиынтық төлем (CAP) механизміне ұқсас бөлінеді. Осылайша, бір реттік төлем салықтарды есептеу мен еңбекақы төлеуді жеңілдетіп қана қоймай, салық жүктемесін азайтады.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

KKM чегіне қойылатын талаптар

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасы Кодексінің 166-бабының 5-тармағының 2) тармақшасына сәйкес бақылау-касса машиналарын (бұдан әрі – бақылау-касса машиналары) пайдалану кезінде кассалық чек немесе өнім, жұмыс, қызмет үшін төленген сомаға сату түбіртегі. Бұл ретте, Салық кодексінің 166-бабының 6-тармағына сәйкес ККМ чекінде болуы тиіс мәліметтер тізбесі белгіленді. Өз кезегінде, Салық кодексінің 166-бабының 7-тармағына сәйкес, сондай-ақ сатып алушының (клиенттің), тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының өтініші бойынша онлайн ККМ тексеруінде сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – Салық кодексі) болуы тиіс. сатып алушының (клиенттің), алушының ЖСН. Осылайша, тауарларды өткізу (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) кезінде сатушы ККМ чегін беруге және сатып алушының (клиенттің) өтініші бойынша сатып алушының (клиенттің), алушының ЖСН-ін ККМ чекінде көрсетуге міндетті. Сондай-ақ, 2022 жылдан бастап үлгілері мемлекеттік тізілімге енгізілген онлайн бақылау-касса машиналарын пайдаланатын салық төлеушілер сатып алушының ЖСН енгізу функциясын қосу арқылы бақылау-касса машиналарын қайта бағдарламалауы қажет. Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 284-бабына сәйкес ҚКМ бақылау тексеруінде мынадай деректемелердің біреуі немесе бірнешеуі көрсетілмегені үшін ескерту жасалады: 1) NP атауы; 2) ЖСН; 3) ҚКМ реттік нөмірі; 4) мемлекеттік кірістер органындағы ҚКМ тіркеу нөмірі; 5) чектің реттік нөмірі; 6) тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету күні мен уақыты; 7) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағасы және […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Требования к чеку ККМ

              Требования к чеку ККМ В соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» при применении контрольно-кассовых машин (далее – ККМ) осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу. Вместе с тем, согласно пункту 6 статьи 166 Налогового кодекса, установлен перечень информации, которую должен содержать чек ККМ. В свою очередь в соответствии с пунктом 7 статьи 166 Налогового кодекса чек онлайн-ККМ также по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг должен содержать идентификационный номер (далее – ИИН) покупателя (клиента), получателя. Таким образом, при продаже товара (выполнении работы, оказании услуги) продавец обязан выдать чек ККМ и по требованию покупателя (клиента) отразить в чеке ККМ ИИН покупателя (клиента), получателя. Также с 2022 года налогоплательщикам, применяющим онлайн-ККМ, модели которых включены в государственный реестр, необходимо перепрограммировать ККМ, добавив функцию ввода ИИН покупателя. Согласно статье 284 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» налагается предупреждение за неотражение в контрольном чеке ККМ одного или нескольких из следующих реквизитов: 1) наименование НП; 2) ИИН; 3) заводской номер ККМ; 4) регистрационный номер ККМ в органе государственных доходов; 5) порядковый номер чека; 6) дата и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 7) цена товара, работы, услуги и (или) сумма покупки; 8) […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Дара кәсіпкерлікті немесе заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату

Қандай жағдайда дара кәсіпкерлікті немесе заңды тұлғаны мәжбүрлеп таратуға болады Мемлекеттік кірістер органдары жыл сайын салық төлеушілерді олардың жеке қатысуынсыз мәжбүрлеп тарату тәртібімен тіркеу есебінен шығару іс-шарасын өткізеді. 2021 жылы барлығы 12 899 салық төлеуші​​ таратылып, оның ішінде 7 900 заңды тұлғалар және 4 999 дара кәсіпкер бар. Бұл туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде хабарлады. Резидент заңды тұлғалар, олардың құрылымдық бөлімшелері, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері, құрылымдық бөлімше ашпай тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер, бір мезгілде: 1) күнтізбелік жылдың 1 қаңтарына дейін, бірақ кемінде 3 жыл: — салық есептілігін ұсынбаған; — экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге асырмаған; — төлем немесе ақша аударымы сомасы күнтізбелік жыл ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында республикалық бюджет және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қолданыстағы, сондай-ақ зейнетақы немесе әлеуметтік төлемдер алатын белгіленген 141 еселенген айлық есептік көрсеткіштен немесе 431 883 теңгеден аспайтын жағдайларды қоспағанда, банк шоттарына төлемдерді немесе ақша аударымдарын жүзеге асырмаған; — қосылған құн салығын төлеуші ​​ретінде тіркелмеген; 2) күнтізбелік жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша: — қосылған құн салығын төлеуші ​​ретінде тіркелмеген; — салық есептілігін табыс етуді тоқтатпаған; — жеке тұлғалардан алынатын салықтар көрсетілген салық салу объектілерін қоспағанда, меншік құқығында мүлікке, көлік құралдарына, жер салығына, бірыңғай жер салығына салық салу […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Об утверждении форм сведений о плательщиках платы за цифровой майнинг

Проект приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении форм сведений о плательщиках платы за цифровой майнинг, объектах обложения, их месте нахождения и об объемах электроэнергии» (далее – Проект приказа) разработан в целях приведения в соответствие с пунктом 3 статьи 606-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Проект приказа предусматривает утверждение формы сведений о плательщиках платы за цифровой майнинг, объектах обложения, их месте нахождения и об объемах электроэнергии, представляемые в органы государственных доходов. Проект приказа размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов (https://legalacts.egov.kz/arm/admin/viewcard?id=13028489).

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Какие изменения внесены в Налоговый Кодекс

Какие изменения внесены в налоговое законодательство Казахстана 20 декабря 2021 года подписан Закон Республики Казахстан № 85-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», предусматривающий следующие основные изменения: — внедрение «паспорта налогоплательщика» в целях предоставления открытого доступа к данным налогоплательщика, сформированным налоговыми органами, об исполнении им налоговых обязательств и с целью информирования населения (покупателей, пользователей услуг), контрагентов и т.д.; — внедрение «налогового мобильного приложения» посредством которого физическим лицам будет предоставляться сведения об исчисленных суммах налоговых обязательств по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц, и (или) об имеющейся сумме налоговой задолженности, а также вручаться уведомления о сумме исчисленных налоговым органом налогов; — расширение обязанностей банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в части передачи сведений: по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на текущий счет посредством мобильных платежей; ежемесячно по итоговым суммам, поступившим на банковский счет индивидуального предпринимателя, применяющим отдельные специальные налоговые режимы и использующим мобильное приложение «е-Salyq Business» с согласия на раскрытие банковской тайны по таким сведениям. по физическим лицам, не […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Выписка СНТ посредством модуля «Виртуальный склад» при перемещении и реализации по территории РК импортируемых товаров

Ответ Председателя Комитета государственных доходов МФ РК от 26 ноября 2019 года на вопрос от 14 ноября 2019 года № 580491 КЕСАРЕВ КОНСАЛТИНГ, четверг, 14 ноября 2019 года № 580491 Автору блога: Султангазиев М.Е. Категории: Малый и средний бизнес Просим дать разъяснения по вопросу применения Виртуального склада предпринимателями с 1 января 2020 г. Согласно проекту приказа Минфин (https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2481298) о введении с 1 января 2020 г. обязательных сопроводительных накладных (СНТ) на все импортируемые товары, распространяется ли обязательство использовать Виртуальный склад для казахстанских предпринимателей, которые приобрели товар для реализации на внутреннем рынке из перечня товаров, на которые распространяется обязательство по выписке СНТ? Либо оформление товара такими предпринимателями может оформляться на свои склады без использование модуля Виртуальный склад? Султангазиев М.Е. вторник, 26 ноября 2019 Согласно проекту приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота» (далее – проект Правил) обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары с 1 апреля 2020 года будет распространяться в том числе на товары, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) и наименования которых включены в Перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Изменения валютного законодательства с 1 июля 2019 года

С 1 июля 2019 года вступают в силу значительные изменения валютного законодательства в РК. Изменения связаны со следующими Актами: Закон РК от 02 июля 2018 года № 167-VI «О валютном регулировании и валютном контроле» (Закон ОВР). Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 30 марта 2019 года №42 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК» (Правила ОЭИВК). Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (Правила ОВО). Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 10 апреля. 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в РК» (Правила МВО). Ниже приведены некоторые изменения валютного законодательства, с которыми столкнется бизнес в Казахстане с 1 июля 2019 года. В соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» К понятию «Резиденты» стали относится филиалы/представительства иностранных нефинансовых организаций, которые являются постоянными учреждениями таких иностранных нефинансовых организаций в РК в соответствии с НК РК.Что это значит практически? Это значит, что с филиалами и представительствами иностранных компаний договоры не могут больше выражаться других валютах, кроме национальной валюты — тенге, за исключением ряда случаев.В соответствии с Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК расширен список видов сделок, по которым должен присваиваться учетный номер валютному договору […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Что изменилось в Налоговом кодексе Казахстана в 2020 году

Нововведения в системе налогового администрирования коснулись контрольно-кассовых машин, банков, а также обжалования итогов проверок и освобождения от налогов.   Какие изменения в Налоговом кодексе Казахстане в 2020 году вступают в силу — читайте в обзоре Sputnik Казахстан. Контрольно-кассовые машины с передачей данных онлайн Еще в октябре прошлого года на совещании по вопросам внедрения онлайн контрольно-кассовых машин, вице- министр финансов Казахстана Руслан Енсебаев заявил о необходимости внедрения ККМ с онлайн передачей данных на предприятия. В ходе обсуждения было принято также решение о создании штаба по внедрению онлайн-ККМ. Предприниматели на три года освобождены от проверок и выплаты налогов. В ходе совещания вице-министр финансов Руслан Енсебаев подчеркнул, что вопрос обеспечения предприятий онлайн-ККМ касается не только комитета госдоходов, но и производителей аппаратных решений и предпринимателей. По его словам, переход на онлайн-ККМ позволит улучшить предпринимательскую деятельность в целом. Таким образом, с 1 января 2020 года предприниматели обязаны применять при денежных расчетах контрольно- кассовые машины с онлайн передачей данных. ККМ обязаны установить представители малого бизнеса и крестьянские хозяйства. Можно обжаловать результаты проверки Согласно поправкам, внесенным в статью 13 Налогового кодекса «Права и обязанности налогоплательщика», с 1 января 2020 года налогоплательщик имеет право обжаловать уведомление о результатах проверки, уведомление о результатах горизонтального мониторинга, уведомление об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов. Расширение обязанностей банков Поправки, внесенные в статью 24 Налогового кодекса «Обязанности банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», эти финансовые институты обязаны представлять по запросу уполномоченного органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах, иную информацию, относящуюся […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Нормы выдачи за специальной одежды работникам здравоохранения

Приложение 21 к Постановлению Правительства Республики Казахстан от ____ ____________2011 г. №       Отраслевые нормы выдачи за счет средств работодателя специальной одежды,  специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам здравоохранения   № п/п Наименование профессий Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год (количество изделий, пар или комплектов) 1 2 3 4 1 Врач-специалист любой специализации (области) Халат или костюм (жакет и брюки) на хлопчатобумажной основе с антибактериальной и антистатической пропиткой 4 изделия Головной убор на хлопчатобумажной основе с антибактериальной и антистатической пропиткой 4 изделия Перчатки смотровые медицинские На 1 применение Маска трехслойная медицинская До 1-го снятия Туфли или тапочки профилактические кожаные с противоскользящим протектором 1 пара При занятости в обслуживании инфекционных, туберкулезных и лепрозных больных дополнительно:   Халат стерильный, многослойный, из нетканного материала, с внутренним противожидкостным слоем, водо-, кровеотталкивающим эффектом На 1 применение Носки или чулки на хлопчатобумажной основе 10 пар Респиратор 1 изделие до износа При выезде в очаги особо опасных инфекций дополнительно:   Плащ ветрозащитный, водонепроницаемый с капюшоном 1 изделие на 2 года Комбинезон противочумного образца с антибактериальной пропиткой На 1 применение Костюм или пижама с антибактериальной и антистатической пропиткой 4 комплекта Перчатки смотровые медицинские На 1 применение Головной убор противочумного образца с антибактериальной […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.