Автокөліктерді заңдастыру

ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде көлік құралдарын заңдастыру кезінде 200 000 теңге мөлшеріндегі бастапқы тіркеу алымын қандай көлік иелері төлей алынатынын түсіндірді. «Қазақстан Республикасының аумағына 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінген көлік құралдарының жекелеген санаттарын бастапқы тіркегені үшін алым мөлшерлемесін қолдану және осындай көлік құралдарын әкелуді жүзеге асырған жеке тұлғаларды, сондай-ақ көлік құралдарының санаттарын өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінен босату шарттары мен мерзімдерін, қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 9 қаңтардағы №13 қаулысы (Қаулы) М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G санаттарындағы, оң жақтағы рөлмен басқарылатын көлік құралдарына қатысты қолданылады. Аталған санатқа мыналар жатады: — жолаушыларды тасымалдауға арналған және жүргізуші орнынан басқа, сегізден аспайтын жолаушылар отыратын орны бар көлік құралдары; — жүргізуші орнынан басқа сегізден астам отыратын орны бар, техникалық рұқсат етілген ең жоғары массасы 5 тоннадан аспайтын жолаушыларды тасымалдауға арналған көлік құралдары; — техникалық рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан аспайтын жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдары. Осыған орай, Қазақстан Республикасының аумағына 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінген және жоғарыда көрсетілген санаттарға жататын көлік құралдарды тіркеген кезде көлік құралдарын бастапқы тіркегені үшін200 000 теңге мөлшеріндегі алым алынады. Қаулыда көрсетілмеген санаттарға жататын көлік құралдарын алғашқы тіркеуден өту барысында, Салық кодексінің 553-бабы 4-тармағында бекітілген көлік құралдарын бастапқы тіркегені үшін алым ставкалары бойынша алым төленеді. Осыған

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Легализация автомашин в РК какая ставка регистрационного сбора применяется

В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, собственники каких транспортных средств могут легализовать автомашины, применив ставку регистрационного сбора 200 тысяч тенге. Действие Постановления Правительства Республики Казахстан от 9 января 2023 года №13 «Об утверждении Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств» (Постановление) распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним рулевым управлением. К указанным категориям относятся: — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили; — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн; — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. Следовательно, ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге уплачивается при регистрации транспортных средств вышеуказанных категорий, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1.09.2022 года. При регистрации транспортных средств, категории которых не указаны в Постановлении, применяются ставки сбора за

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әкелінген автокөліктерді кедендік тазартудан өткізу қажет пе?

Қазақстан Республикасына 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінген көлік құралдарын легализациялау үшін негізгі орындауы тиіс шарттардың бірі – осындай автокөліктердің кеден тазартудан өтуі болып табылады. Мемлекеттік кірістер комитетінде Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әкелінген автокөліктерді кедендік тазарудан өткізу қажет пе – деген сұраққа жауап берді. Қазақстан азаматтары, Қырғыз Республикасында 2014 жылғы 1 қаңтарға дейінгі және Армения Республикасында 2014 жылғы 10 қазанға дейінгі кедендік тазартудан өткен автомобильдерді әкелуіне болады. Аталған автомобильдерді Қазақстан Республикасының аумағына Қырғыз Республикасының және Армения Республикасының аумағында тұрақты тұратын адамдар ғана әкеле алады. Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) 2014 жылғы 29 мамырдағы Шарттың ережесіне сәйкес Армения Республикасы (АР) мен Қырғызстан Республикасы (ҚР) үшін өтпелі кезең белгіленген. Осы кезең ішінде ішінде АР мен ҚР елдеріне үшінші елден әкелінген автокөліктерге қатысты кедендік баждар, салықтар осы елдердің заңнамасына сәйкес төленеді. Сонымен қатар, 2014 жылғы 10 қазанынан 2020 жылғы 1 қаңтарына дейін Армения Республикасында және 2014 жылғы 1 қаңтарынан 2020 жылғы 1 қаңтарына дейін Қырғызстан Республикасында кедендік тазартудан өткен авто көліктер ЕАЭО-тың өзге мүше мемлекеттерінде шетел тауарлары болып табылады және кедендік бақылауға жатқызылады. ЕАЭО СЭҚ ТН 8702, 8703, 8704 позицияларында сыныпталатын тауарлар автомобильдерге және жеңіл автомобильдерге және өзге де моторлы көлік құралдарына қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тариф белгіленген мөлшерді Армения Республикасында үш жыл өткеннен кейін қолданады (яғни 2023 жылдың

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Подлежат ли таможенной очистке автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС

Одним из основных условий легализации транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года, является прохождение таможенной очистки таких транспортных средств в обязательном порядке. В Комитете государственных доходов разъяснили, подлежат ли таможенной очистке автомобили, ввезенные из стран-участниц ЕАЭС. Граждане Республики Казахстан могут ввозить на территорию Республики Казахстан автомобили, растаможенные в Кыргызстане до 1 января 2014 года и автомобили, растаможенные в Армении до 10 октября 2014 года. Указанные автомобили могут временно ввозиться на территорию Республики Казахстан только лицами, постоянно проживающими в Кыргызстане и Армении. Согласно положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года для Республики Армения и Кыргызской Республики установлены переходные периоды, в течение которых в отношении автомобилей, ввозимых из третьих стран в РА и КР таможенные пошлины, налоги уплачиваются в соответствии с законодательством этих стран. Так, автомобили, прошедшие таможенную очистку в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года в РА и в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года в КР, в других государствах-членах ЕАЭС признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем. Лица, которые постоянно не проживают в Армении и Кыргызстане, могут ввозить указанные автомобили на территорию Республики Казахстан: 1) после истечения 3 лет (т.е.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Көлік құралдары салығын уақытылы төлемеген азаматтарға

2022 жыл үшін жеке тұлғалардың көлік құралдарына салықты төлеу мерзімінің аяқталғанына байланысты, ағымдағы жылдың 4-сәуірінен бастап салық сомасын уақытылы төлемеген тұлғаларға салық берешегі туралы хабарлама жіберілді. 1-еселенген айлық есептік көрсеткіш (3 450 теңге) мөлшерінен артық төленбеген салық берешектері бойынша хабарлама табыс етілген күннен бастап отыз жұмыс күні өткен соң салық бұйрықтары шығарылып, 5 жұмыс күнінен кейін жеке сот орындаушыларына мәжбүрлеп өндіріп алуға жіберіледі. Одан басқа, 4 сәуірден бастап салықты төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындаудың мерзімі өткен әрбір күні үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімі өткен әрбір күнге базалық мөлшерлемесінің 1,25 еселенген мөлшерінде өсімпұл есептеледі. Осылайша, артық шығындар мен қиындықтарды болдырмау үшін салық бойынша берешек бар болған жағдайда салық пен өсімпұлды салық бұйрығын жеке сот орындаушыларына жібергенге дейін төлеуге кеңес береміз (мамыр айының үшінші онкүндігіне дейін). Салықтық берешегінің бар/жоқ екендігі туралы мәліметтерді  «e-Salyq Azamat» мобильді қосымшасы (AppStore, PlayMarket) арқылы тексеруге болады: «e-Salyq Azamat»→Электронды сервистер→Салық және әлеуметтік төлемдер бойынша берешек туралы қызметі→ЖСН-ды енгізу.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Информация лицам, не уплатившим налог на транспортные средства

В связи с истечением срока уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2022 год, с 4 апреля текущего года, лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц. По суммам задолженности более 1 МРП (3 450 тенге) через тридцать рабочих дней после вручения уведомления формируются налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица, которые  через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. Кроме того, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате налога в бюджет, начиная со дня следующего за днем срока уплаты налога в бюджет (с 4 апреля), начисляется пеня в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального банка Республики Казахстан на каждый день просрочки. Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем в случае наличия задолженности по налогу произвести уплату налога и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая месяца). Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Үшінші елдерден әкелінген автокөліктер

Үшінші елдерден әкелінген автокөліктерді кедендік тазартудан соң ғана қолдануға болады          Соңғы кездерде Қазақстан аумағына шет ел азаматтарымен жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын уақытша алып келу жағдайлары жиілеп  кеткен. Бұлар негізінен Грузия мен Әзірбайжан азаматтары. Мұндай көлік құралдары сосын біздің елдің азаматтарының «иелігіне» беріледі. Бұл туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде хабарлады. Ескеретін жәйт, Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) кеден аумағына үшінші елдерден уақытша әкелінген көлік құралдары шетелдік тауарлар болып табылады  және кедендік бақылауда болады (үшінші елдер  — ЕАЭО құрамына кірмейтін елдер). Осыған орай, МКК уақытша әкелінген көлік құралдарын сатып алуға және Қазақстан аумағында пайдалануға тек кедендік тазартудан соң және сәйкесінше тиесілі кедендік алымдар мен салықтарды төлеген соң ғана қолдануға болатынын ескертеді. Жеке пайдалануға арналған шетелдік көлік құралдарын, шет ел азаматтары өз көлік құралдарын әкелгеннен соң Қазақстанның аумағынан белгілі бір уақыттан кейін кетіп қалатыны байқалуда. Яғни, ЕАЭО аумағына аталған автокөлік құралдары әкелінгенде, Қазақстан азаматына беру мақсатында келген деп пайымдалуда. Уақытша әкелу мерзімі аяқталғаннан кейін (бұл 1 жыл)  автокөлік құралдары ЕАЭО аумағынан шығып кетуі қажет. Егер шығып кетпесе, ЕАЭО-тың қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиісті шаралар қолданылады. Комитет Полиция департаменттерімен бірлесе отырып, рейдттік іс- шаралар жүргізуді ұйымдастырған, қолданыстағы заңнамаға сәйкес ондай көліктер ұсталады. Қазіргі таңда 116 автокөлік құралы ұсталып, уақытша сақтау қоймаларына орналастырылған. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Осыған байланысты, Мемлекеттік

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

До 5 июля налог на транспорт

В соответствии со статьей 490 Налогового кодекса, плательщиками налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности, и юридические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, если иное не установлено настоящей статьей. Согласно пункту 7 статьи 493 Налогового кодекса, юридические лица по транспортным средствам, находящимся на начало налогового периода на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, а также по транспортным средствам, по которым возникли и (или) прекращены такие права в период с начала налогового периода до 1 июля налогового периода, исчисляют текущие платежи: 1) в случае, если право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного управления на транспортные средства возникло в период с начала налогового периода до 1 июля налогового периода и не прекращено до 1 июля налогового периода – в размере суммы налога, исчисленной за период с 1 числа месяца, в котором возникло такое право, до конца налогового периода; 2) в случае, если в период с начала налогового периода до 1 июля налогового периода право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного управления на транспортные средства: прекращено – в размере суммы налога, исчисленной за период с начала налогового периода до 1 числа месяца, в котором прекращено такое право;

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Көлік салығы: қашан және қанша төлеу қажет?

Көлік салығы: қашан және қанша төлеу қажет? Мемлекеттік кірістер комитеті 2021 жылға жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салықты 2022 жылғы сәуірдің бірінен кешіктірмей төлеу керек екендігін еске салады. Көлік құралдарына салынатын салықтың сомасын kgd.gov.kz web-порталында және «e-Salyq Azamat» мобильді қосымшасында орналыстырылған  салық калькуляторының көмегімен дербес есептеуге болады. Сонымен бірге, 2022 жылдың 15 наурызынан кейін салық органдары есептелген көлік құралдарына салынатын салық сомалары «Каспий банк» АҚ және «Халық банк» АҚ мобильді қосымшаларын пайдаланушыларға PUSH-хабарлама түрінде жіберілетін болады. Бұдан басқа, бұл ақпарат kgd.gov.kz web-порталда «Жеке тұлғалар үшін алдағы төлемдер» сервисінде, сондай-ақ «e-Salyq Azamat» және екінші деңгейдегі банктер «Каспий банк» АҚ және «Халық банк» АҚ қосымшаларында орналастырылатын болады.

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

Газель бойынша салық төмендетілді

Газель бойынша салық ставкалары төмендетілді Аз тонналы жүк автомобильдеріне, оның ішінде газельдер де бар, көлік салығының ставкалары бойынша өзгерістер енгізілді. Бұл туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде хабарлады. Бұрын жүк газельдерінің иелері салықты қозғалтқышының көлеміне байланысты жеңіл автомобильдер ретінде төлеген. Салық кодексіне енген толықтыруларға сәйкес газельдер сияқты жүк көліктері үшін салық сомасы жүк көтергіштігіне байланысты есептеледі. Бұл өзгеріс салық сомасын орта есеппен 30-50%-ға төмендетуге мүмкіндік берді. Мәселен, қозғалтқышының көлемі 2500-ден 3000 текше см. дейінгі және жүк көтергіштігі 1,5 тоннаға дейінгі жүк фургондарының иелері үшін салық сомасы 2021 жылы орта есеппен 26-30 мың теңгеден 14,6 мың теңгеге дейін төмендейді. Бұл өзгеріс 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді. Сондықтан 2021 жыл үшін осындай автомобильдер бойынша көлік салығы төмендетілген мөлшерлемемен есептелетін болады.  

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Читать

12