Категория архива: Таможенное дело

Тауарларды әкелуге және әкетуге тыйым салу

ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық департаменттерінің автомобиль өткізу пункттерінің қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасында әкелуге және әкетуге тыйым салынған тауарлардың өтуін бақылауды жүзеге асырады.       Әкелуге және әкетуге қолданыстағы тыйымдар мен шектеулер Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында әкелуге және әкетуге мынадай тыйымдар мен шектеулер қолданылады: — ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2023 жылғы 10 сәуірдегі № 132 бұйрығымен ҚР аумағына автомобиль көлігімен үшінші елдер мен Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен бидайды әкелуге (Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының коды(бұдан әрі — ЕАЭО СЭҚ ТН коды): 100119; 100199) 6 ай мерзімге (2023 жылдың 10 сәуірі мен 9 қазаны аралығында) тыйым салынған; — ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2023 жылғы 19 сәуірдегі № 265 бұйрығымен қара және түсті металдар сынықтары мен қалдықтарының жекелеген түрлерін ҚР аумағынан әкетуге 6 ай мерзімге (2023 жылдың 3 мамыры мен 2 қарашасы аралығында) тыйым салу енгізілген; — ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2023 жылғы 3 мамырдағы № 312 бұйрығымен ҚР аумағынан автомобиль көлігімен тас көмірді: тас көмірден алынған брикеттер, түйіршіктер және ұқсас қатты отын түрлері: тас көмір, шаң тәрізді немесе шаң емес, бірақ агломерацияланбаған (ЕАЭО СЭҚ ТН коды 2701); гагаттан басқа агломерленген немесе көміртектенбеген лигнит немесе қоңыр көмір (ЕАЭО СЭҚ ТН коды 2702) әкетуге 6 ай мерзімге (2023 жылдың 15 мамыры мен 14 қарашасы аралығында) тыйым салынған; — […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Запреты на ввоз и вывоз товаров

Сотрудниками автомобильных пунктов пропуска территориальных департаментов Комитета государственных доходов МФ РК осуществляется контроль за перемещением запрещённых законодательством Республики Казахстан к ввозу и вывозу товаров.      Действующие запреты и ограничения на ввоз и вывоз На сегодняшний день в Республике Казахстан действуют следующие запреты и ограничения на ввоз и вывоз: – Приказом Министра сельского хозяйства РК от 10 апреля 2023 года №132 введен запрет сроком на 6 месяцев (с 10 апреля по 9 октября 2023 года) на ввоз пшеницы (код ТН ВЭД ЕАЭС: 100119; 100199) на территорию РК автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС; – Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 19 апреля 2023 года № 265 введен запрет на вывоз с территории РК сроком на 6 месяцев (с 3 мая по 2 ноября 2023 года) отдельных видов лома и отходов черных и цветных металлов; – Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 3 мая 2023 года № 312 введен запрет на вывоз с территории РК сроком на 6 месяцев (с 15 мая по 14 ноября 2023 года) автомобильным транспортом угля каменного; брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТНВЭД 2701); лигнит, или бурый уголь, агломерированный или не агломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД ЕАЭС 2702); – Приказом […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Кедендік декларацияны «E-salyq Azamat» мобильді қосымша арқылы тапсыруға болады

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жеке пайдалануға арналған тауарды кедендік шекара арқылы әкелу кезінде жеке тұлғалар жолаушылар кедендік декларациясын жеке пайдалануға арналған тауардың шекарадан өту орны бойынша Мемлекеттік кірістер органдарына келу тәртібімен екі тәсілдің бірімен: — декларанттың өзі; — кеден өкілі (егер жеке тұлғаның мүмкіндігі болмаса) ұсынады. Бұл жағдайда кеден өкілінің қызметі ақылы болып табылады (декларациялаудың күрделілігіне байланысты 3,5 мың теңгеден 20 мың теңгеге дейін). Жолаушылар кедендік декларациясын беру процесін жеңілдету мақсатында қазіргі уақытта Мемлекеттік кірістер комитеті «E-salyq Azamat» мобильді қосымшасында модуль әзірледі, ол арқылы жеке тұлғалар орналасқан жеріне қарамастан, үйден шықпай-ақ жолаушылар кедендік декларациясын смартфон арқылы бере алады. Мобильді қосымшада әзірленген модуль халықаралық пошта жөнелтілімдерінде тасымалданатын және экспресс-тасымалдаушылар жеткізетін жеке пайдалануға арналған тауарларды декларациялауға, сондай-ақ жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын қоспағанда, қолма-қол ақша қаражаттары мен ақша құралдарын декларациялауға арналған. Жолаушылар кедендік декларациясын беру үшін Сізге «E-salyq Azamat» мобильді қосымшасын жүктеп алып, мобильді құрылғыңызда бұлтты ЭЦҚ болуы қажет. Негізгі мәзірден «декларацияны тапсыру» тармағын таңдап, «декларацияны тапсыру» батырмасын басу арқылы «Жолаушылар кедендік декларациясы» декларациясының түрін таңдау қажет. Бұл сервис жеке пайдалануға арналған тауарларды кедендік декларациялау рәсімін жеделдету және оңайлату есебінен жеке тұлғалардың уақытша және ақшалай шығыстарын қысқартады. Болашақта кез келген тәсілмен, оның ішінде тауарларға арналған декларацияны қолдана отырып, жеткізілетін тауарлардың барлық түрлерін декларациялауды пысықтау жоспарлануда. […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Классификатор налогов и платежей через Таможенные органы

​Класси​фикатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы ​ ​Наименование вида платежа​ Код вида платежа    Примечание 1. Виды платежей, применяемых на всей таможенной территории Евразийского​ экономического союза Таможенные сборы за совершение таможенных операций (за таможенное оформление товаров, за таможенное декларирование товаров, за таможенные операции) <*> 1010​ Кроме таможенных сборов за совершение таможенных операций, взимаемых в Республике Беларусь в отношении товаров для личного пользования Таможенные сборы за таможенное сопровождение 1020   Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Протоколом о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов (приложение N 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) 2010   Ввозная таможенная пошлина, обязанность по уплате которой возникла до вступления в силу Соглашения об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010 2020   Специальная пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Правила таможенного досмотра изменили в РК

Правила таможенного досмотра изменили в Казахстане При выборе объектов и форм таможенного контроля используется автоматизированная система управления рисками. Приказом и.о. министра финансов РК от 23 июля 2021 года внесены изменения в Правила проведения таможенных досмотра и осмотра. Согласно правилам, формы актов таможенного досмотра (осмотра) установлены решением комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года. Как отмечается, при выборе объектов и форм таможенного контроля используется автоматизированная система управления рисками. Решение о проведении таможенного досмотра принимается руководителем структурного подразделения, уполномоченного на проведение таможенного досмотра, либо органа государственных доходов (в случае их отсутствия замещающим лицом), на основании служебной записки уполномоченного должностного лица, за исключением случаев, когда основанием для проведения таможенного досмотра являются сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, либо по результатам проведения таможенного контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) таможенным органом отправления на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка проставлен штамп «Контроль ИДК, под подозрением», или в информационные системы органов государственных доходов внесены сведения, указывающие на необходимость проведения таможенного досмотра. Основанием для проведения таможенного досмотра является: — сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, предусматривающие проведение таможенного досмотра; — наличие штампа «Контроль ИДК, под подозрением» на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка, или сведений в информационной системе органов государственных доходов о необходимости проведения таможенного досмотра, проставленных по результатам проведения таможенного контроля с использованием ИДК таможенным органом отправления; —  наличие информации о потенциальном риске (ориентировке) от правоохранительных и специальных государственных органов ЕАЭС или зарубежных стран, с которыми имеются международные соглашения об обмене информацией в таможенных целях, РК; —  необходимость идентификации […]

Чтобы получить доступ к этому сообщению, вы должны приобрести Тариф на 3 месяца, Тариф на 6 месяцев или Тариф на 12 месяцев.

Электронная таможня ИС «АСТАНА-1»

«АСТАНА-1» и «Единое окно по экспортно-импортным операциям» С внедрением ИС «АСТАНА-1″ выпущено более 3,2 млн. таможенных деклараций, из которых более 2,6 млн. деклараций или 81% выпущены автоматически за 1 минуту. Внедрение ИС «АСТАНА-1» с апреля 2018 года позволило перейти на электронное декларирование и максимальную автоматизацию таможенных процессов. Учитывая, что ИС «АСТАНА-1» является многофункциональной и комплексной […]

Гармонизированная система описания и кодирования товаров

Гармонизированная система описания и кодирования товаров – это международный классификатор товаров, предназначенный для использования странами при разработке таможенного тарифа и ведения статистического учета внешнеторговых операций. Совет таможенного сотрудничества в 1973 году создал Комитет по разработке Гармонизированной системы описания и кодирования товаров на основе Брюссельской таможенной номенклатуры, стандартной международной торговой классификации ООН и других международных классификаторов. […]

Международные конвенции в сфере таможенного дела

ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЯХ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, РАТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН Таможенная служба Республики Казахстан является участником шести международных конвенций в области таможенного администрирования, ратифицированные Республикой Казахстан: 1) Таможенная Конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975г., Республика Казахстан присоединилась Указом Президента Республики Казахстан от 12 мая 1995 года № 2275); […]

Система управления рисками(СУР) на таможне

Применение системы управления рисками (далее – СУР) для упрощения процедур международной торговли является общемировой практикой, так, при выборе объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, используется СУР. Основными целями применения СУР является обеспечение эффективности таможенного контроля, сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем, обеспечение эффективного использования ресурсов таможенных […]

Электронное таможенное сопровождение при транзите товаров

Внедряется ЭЛЕКТРОННОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ при транзите товаров С 16 мая т.г. вступил в силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2021 г. № 407 «Об утверждении Правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном […]